Meksika’dan Sesler! Lascivo Fanzin Röportajı

 

 

Fanzin başkaldıran duruşunu sürdürüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar başkaldırı dili olarak fanzinlere dört elle sarılıyor ve fanzin üzerinden kendi görüşlerini, baskılanmış, yeraltına itilmiş ne varsa dışavuruyor, bunu insanlarla paylaşıyor. Bunlardan biri de Lascivo Fanzin. Lascivo Fanzin Meksikalıların çıkarmış oldukları bir fanzin. “Uluslararası ortamda fanzini değiştiren unsurlar neler? Diğer ülkelerde fanzin nasıl yorumlanıyor?” gibi soruların cevabını öğrenebilmek ve fanzin dostluğu kurmak amacıyla kendileriyle temasa geçtik. Röportajın çevirisini ispanyolcadan Koray Tarhan gerçekleştirdi.

 

Lascivo Fanzin Röportajı

  • Fanzin kıtalararası özgün, bağımsız bir hareket. Görünen o ki Meksika, Fransa, Türkiye fark etmeksizin fanzin hâlâ insanların sesi; her yerde sokağın rengi aynı, tınısı farklı. Günden güne bu farkındalık artıyor, yayılıyor. Bu bakımdan, fanzinin yerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?  Meksika içerisinde bir oluşum var mı, varsa bu oluşum nasıl işliyor ve onlar için fanzin neyi ifade ediyor?

Meksika’da geniş bir fanzin topluluğu var. Fanzin Protesto içeren politik konulardan kendi sanatını tanıtmaya çalışan bağımsız sanatçılara kadar içerik bakımından çok çeşitli ve farklı konulara değinen biçimdedir.Fanzin sanatçının kendisini ifade ettiği bir platform olarak kullanılır ve kendisini destekleyen bir topluluğun oluşturulmasına da izin verir.

lascivo fanzine

 

  • Avrupa’da görsel ağırlıklı çalışan tematik fanzinler öne çıkmaya, uzun metinlere sahip fanzinler geri planda kalmaya başladı. Hız, tüketimin en güçlü ayağını oluştururken Meksika’da bu yönden nasıl bir fanzin yapısı gözlemleniyor?

Meksika’daki fanzinlerin büyük çoğunluğu çizgi romana benzer illüstrasyonlara sahiptir. Daha çok yazılı içeriğe sahip olan ise daha az popüler ve daha az satılıyor. Meksika çok az okuma kültürüne sahip ve illüstrasyonlar aracılığıyla  dikkat çekmek daha kolay. Biz Lascivo Fanzine olarak illüstrasyon ve yazılı metinlerin her ikisine de önem vermeye çalışıyoruz.

 

 

  • Fanzin içerisindeki görselleriniz hangi tarzı benimsiyor; geleneksel olan kes yapıştır şeklinde olan kolajlar mı, illüstrasyona yer veren çalışmalar mı, yoksa teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanan eserler mi öne çıkıyor?

Meksika’da fanzinlerde çoğunlukla illüstrasyonlar kullanılırken bazılarında eski tip kesip yapıştırma tekniği kullanılıyor. Biz üç form kullandık ama şu an fanzinimizin ana içeriği olan metinlere eşlik edecek şekilde Photoshop vasıtasıyla oluşturulmuş illüstrasyonlar üzerinde kendimizi yenilemeye odaklanıyoruz. Teknolojinin sanatsal içerik üretiminde faydalı olduğuna inanıyoruz.

lascivo fanzine

 

  • Kuşkusuz her birey sosyolojik açıdan politize olmuş şekilde varlığını sürdürür. Bunun bağımsız ses olan fanzine yansısı neler?  Meksika içerisinde politik söylem içeren güçlü vurucu metinler mi öne çıkıyor yoksa çağın getirdiği toplum içerisinde kaybolmuş bireyin buhranını anlatan çalışmalar mı?

Politik ve sosyolojik konuya sahip fanzinler var ve bu konulara ve özellikle feminizm konusuna ışık tutmak için etkinlikler var. Hatta illüstrasyon kullanan fanzinler de bu konulara değiniyor. Bununla birlikte büyük çoğunluk sosyolojik ve politik konulara doğrudan değinmese bile bireyin toplumdaki uyumunu yansıtıyor.

Meksika oldukça muhafazakar bir toplum olduğundan dolayı biz Lascivo Fanzine olarak tabu olarak adlandırılan konuları yayınlamaya özel önem veriyoruz ve bu tür konuların bilinmesini istiyoruz.

 

  • Yeni bir yaklaşım, sokağa savrulan kağıtlar yerine fanzinin internet kuşağına uyumlu hale gelmesi gerektiğini, sokağın büyük ölçüde önemini yitirdiğini, internet site üzerinden yayılan fanzinlerin gücünün artacağına dair inanç besliyor. Siz bu değişime nasıl bakıyorsunuz? Değişimin neresinde durmayı tercih edersiniz?

Fanzin elektronik medya aracılığıyla daha fazla insana ulaşmanın yolunu buldu. Bir ortam başka bir ortamın yerini alamaz ancak onu tamamlar. Hala bir şeyleri koleksiyon objesi gibi fiziksel olarak temin etmek isteyen insanlar var ancak dijital yolla insanlara ulaşmak daha kolay.

Basılı fanzin ortadan kalkmayacak sadece yeni medyayla birlikte var olmaya adapte olacak.  Biz Lascivo Fanzine olarak hem fiziksel hem dijital ortamda varız.

 

  • Uluslararası fanzin birliktelikleri oluyor. Meksika bunun neresinde kalıyor. İletişim için hangi ağları kullanıyor ve hangi fanzin oluşumlarını takip ediyor? Çeviri fanzinler var mı?

Bu konuda çok emin değiliz ama Latin Amerika ülkeleriyle özellikle Arjantin’le işbirliği olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Meksika’daki herhangi bir yayıncı veya medya tarafından tercüme edilmiş bir fanzin bilmiyoruz ve görmedik. Bu işi yapan İspanyol yayıncıları biliyoruz sadece.

Lascivo fanzin

 

  • Faşizm gün be gün güçleniyor; Amerika’da Trump sesleri… Bir çok göçmen vermiş ve Amerika içerisinde barınan yurttaşlarının yarınlarını düşünen Meksika, zorluklar hakkında neler öngörüyor?  Fanzin otorite tanımayan kontrol edilemez bir güç… Fanzinin baskıya zulme karşı çıkan gücü buna nasıl tepki gösterdi, gösterecek?

Meksika’daki fanzin hareketinin tepkisini bilmek için henüz çok erken, bununla birlikte bu sorunun Meksika’da oldukça yaygın olan politik karikatür aracılığıyla yanıtlanacağına inanıyoruz. Ayrıca fanzin bir şeyleri sansür olmadan yayabilmek için ortam sağlar. Yakın gelecekte faşist Trump tarafından ele alınan konulara dair Meksika’daki fanzin topluluğunun yanıtlarını görmekten memnun olacağız.

Yorum bırakın