İletişim

Mekan mı bildirmek istiyorsun?

Bulunduğun yerde fanzin işleri için gönüllü mü olmak istiyorsun?

Apartman için çalışmak mı istiyorsun?

Çıkardığın fanzini tanıtmak mı istiyorsun?

Yazı mı göndermek istiyorsun?

o zaman

fanzinapartmani@gmail.com

facebook.com/groups/fanzinapartmani

twitter.com/fanzinapartmani