FANKİT: Kara Duvar (PDFli)

 

FANKİT hareketi kapsamında bulunan eserleri incelemeye devam ederken; denk gelmenizi dilediğim eserlerden birisi de Efe ELMASTAŞ’ın kalemine yön verdiği “Kara Duvar”dır. Bu fankitin kapağındaki isimlerde dahi bir gönderme mi var sorusuyla karşılaşacağınıza eminin. “Hiç büyük harf yok çünkü büyültülecek bir olay yok” dercesine selamlıyor sizleri -bu mütevazi yazım tarzı, içi boş ve ismi gereksiz büyültülen kitaplara gönderme olarak yorumlanabilinir.

Bunun yanı sıra, “kara duvar”ın diğer bir özelliği ise fankit adına çıkan ilk eser olmasıdır. Bayan Klavdiya’nın öyküsü, José Saramago’nun “Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş” eserinde yaşayan karakterlerinki gibi bilinmeyen ülkede değil de, Rusya’nın bilinmeyen bir tarihinde geçmektedir. Ana tema birbirine çok yakın olmakla birlikte, size sunulanlar arasında oldukça büyük farklar mevcuttur.

İmgelem, kurgu ve akıcılık açısından incelediğimizde gayet başarılı bulduğumuz bu eser neticesinde, her bireyin kendisine en az bir düşünce kıvılcımı hediye ettiğini kararlılıkla belirtebiliriz. Diğer taraftan, görsellerin sıralanışı ve imla açısından kusursuz olduğu söylenemez ancak akıcılık üzerinde bu hataların etkileri abartılacak düzeyde değildir.

Fankit okuru olarak aklımızdaki soruları sormaya başlarken, bir imgelemi de tekrar betimlemek isterim; “Şu coşkun deniz ne zaman durulur?” diye sorar birisi ve cevabı nettir: “Durulacağı zaman”

Kara Duvar içerisinde dayanışma ve ortaya çıkan pratiklerin üzerindeki başarısızlıkların belirtildiği aşikâr. Sizce de Yeşil Duvarlar ardında Kara Duvar’lar mı saklanır, yoksa yinelenen bir Yeşil Duvar mümkün müdür?

Kara Duvar bizlere toplumsal çıkarlarımız üzerinde fikir ayrılıklarını gösterirken, bireyselcilikten oldukça uzak bir bakış açısı sunmuş. “Pragmatizm üzerine bir deneme” olarak tanımlayabilir miyiz?

Bu öyküyü herhangi bir yayınevine göndermiş miydiniz? Eğer göndermediyseniz, sizce yapılacak yorumlar bu eserde nelere odaklanırdı?

Bilindiği üzere fankitlerin öykü temaları adına ön kapakta ya da arka kapakta bir bilgi içermemektedir. Bu bağlamda, fankit basacak olan yazarların eserleri ön incelemeye alınmakta mıdır yoksa fankit okuyucuları “hadi bakalım, bu sefer de güzel öyküdür umarım” diyerek mi sarılacaklar fankitlere?

Mevcut yaşantılarında hayal gücünü bileyemeyen bireylerin, hayal kurma alışkanlıklarına geri dönmeleri için edebiyat özünde mi devam edecek bu hareket, yoksa edebiyat dışı makaleler de basılacak mıdır?

Son olarak, Bayan Klavdiya’ya söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şey kaldı mı ve fankit okurlarına da aynı şekilde bir şeyler söylemek ister misiniz?

 

FANKİT: Kara Duvar-Efe Elmastaş (PDF İNDİR)

 

Daha fazlası için

Bir Fankit Öyküsü: Kara Duvar- Sülbiye Yıldırım/kitapeki.com

 

Yorum bırakın