FANKİT: Derviş Moda’dan Yola Çıkar; Karmaşaya Sırıtış (PDFli)

 

“Benim istediğim sohbet kitaptadır. Bu karalamalar, söz hakkı verilmeyen bir cinin imzasına benzer.”

Serkan Üstündağ//Derviş Moda’dan Yola Çıkar

Dünya’dan ümidi kalmayanlar kendilerine yeni dünyalar kurarlar. Post Truth Çağı ikili bir sarmal hâlinde cereyan eder ve birey ile toplum arasındaki gevşeyen bağlar, gerçeklik arayışı esnasında kopma noktasına gelir. Birey bir yandan durduğu zemin üzerinden kendi gerçekliğini oluşturma çabasına girişirken bir yandan da bu “yeni” gerçekliğe uygun yargılar, sonuçlar hatta kutsallar inşa eder. İlgi alanları ve oluşan küçük topluluklardaki farklılaşmalar, mikro düzeydeki çeşitlenmelerin en gözlenebilir örneklerindendir. Dijital dünyanı yarattığı “big bang” etkisine değinmiyorum bile.

Bahsettiğim gerçeklik yitimi, içsel boşluğu tetikleyerek metafizik arayışı gündeme getiriyor ve var olan dinler başta olmak üzere, kutsal kitaplar üzerinden, tutarlı olup olmadığına bile bakılmaksızın birçok tarifler ve inanç yaklaşımları geliştiriliyor. Bilim dünyasının bu derece göz önünde olduğu bir çağda, bu kadar metafizik kavramın üretiliyor olması, hatta inananlarıyla yer yer hatırı sayılır kamuoyu oluşturarak etki meydana getirmeleri bilinen bir durum hâlini aldı. Her türlü “alternatif”  bu tür terminolojiler üzerinden geliştirilir ve açıklanmaya çalışılır oldu. Kötü bir sistemin hastalıklı sonuçları…

Serkan Üstündağ’ın beşinci fankiti olan Derviş Moda’dan Yola Çıkar böyle bir arayış dünyasının içine düştüğü komik durumu ele alan, yaratıcı bir iş. Kadim metinlere yakın şekilde biçimlendirdiği fankit, aslen normal insanların pratik hayatı içindeki sorunları üzerinden düşünceleri ve çıkarımlarının kaleme alınmış hâli ama Serkan bunu o derece ustalıklı bir anlatımla gerçekleştirmiş ki; metnin kodlaması bizi istemsiz şekilde ulvi bir şeylerin arayışına sürüklüyor.

“Şüphesiz ki bazı kuşlar hem yüzer hem de uçar, tıpkı bazı balıkların hem yüzüp hem de uçması gibi… Fakat onlar diğerlerine aciz gözüyle bakmazlar. Olanı bilirler ve böyle yaşarlar.” demedik mi?

Mesela yukarıdaki bölümü yazmak için anlatıyı işleyişi ve bu sonuca bizleri hazırlarkenki sonucu bağlayışı, bir aydınlanma hissi uyandırıyor. Hâlbuki olağan bir şeyden bahsediyor. Bana kalırsa Serkan bu fankitiyle kutsal metinlerin üzerindeki o tanrısal tahakkümü kaldırdığımızda aslında o kadar da kutsal olmadıklarının altını çizmek ister gibi görünüyor. Karmaşanın suyu çıktığı günümüz dünyası, temellerini oturttuğu yerden dişlenmiş gibi. Bu arada; dediğime tüm kutsalları koyduğumu belirtmek isterim. Dinsel olsun olmasın. İster Kadıköy sokakları, ister Wat Pho Tapınağı… Aklınıza hangi “yüce ilah” geliyorsa.

Hayli keyif alacağınızı düşündüğüm bu fankitin kapağını Sylvan Clownson yapmış ve bu bahsettiğim zamane karmaşaya bir temsiliyet de o iliştirmiş. Emeği geçen herkesin eline sağlık.

Tabii ki fankitin PDF’sine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

FANKİT: Derviş Moda’dan Yola Çıkar// Serkan Üstündağ (PDF İNDİR)

Fankiti sesli olarak dinlemek isteyenler için Yalçın Altın tarafından seslendirildi.

Kendisine teşekkür ederiz

https://www.youtube.com/watch?v=Bf-nktaPCIk&feature=share&fbclid=IwAR05FB-UXLzvQUP7-8xIs0WNo8mXytlVZ7YAseqvZF1dQjxGMTX0EZThUXg

Yorum bırakın